Fructi Causa wil financiële spelers om sociale projecten met een impact te ondersteunen. en beleggers met een hart samenbrengen Ontdek het project

Het idee

Enkele van onze financiële partners (fondsbeheerders, verzekeringsmaatschappijen, banken en verzekeringsmakelaars) leveren graag een bijdrage voor een betere wereld.

Een aantal van onze bestaande of potentiële klanten zijn direct of indirect (bvb. als sympathisant) betrokken bij sociale projecten die mikken op

een meer evenwichtige samenleving voor de minder bedeelden op financieel, sociaal of gezondheidsvlak, of op

een meer duurzame wereld voor iedereen

Zelfredzaamheid op termijn is hierbij een belangrijk criterium !

Meer info

Concreet

Enerzijds maken wij – op basis van voorstellen van onze klanten en partners – een selectie van sociale projecten waarvan wij denken dat ze een ernstige en duurzame impact hebben voor de betrokkenen.

Anderzijds  vragen wij aan onze geïnteresseerde financiële partners om

  1. ten bate van onze beleggers met een hart
    • hun best mogelijke voorwaarden toe te kennen (mbt kosten)
    • op hun beste beleggingsproducten (onze ‘zgn’ parels)ten bate van onze beleggers met een hart
  2. ten bate van de geselecteerde projecten
    • een mooi jaarlijks weerkerend deel van hun marge af te staan

Zo komen we tot een mooi gamma van exclusieve beleggingsparels met een hart.

Beleggers  met een hart kunnen dan kiezen

  • met  hun hart kiezen voor een bepaald project, en
  • met hun verstand voor de – voor hen – beste en meest passende beleggingsoplossing.

Duurzaamheid en lange termijn zijn de ambities van alle betrokkenen:
onze financiële partners engageren zich om te blijven bijdragen zo lang de belegger belegd blijft in hun producten.

Meer info

De basis

Hoe beter de beleggingsresultaten,
hoe langer de beleggers aan boord blijven,
hoe langer de financiële partners bijdragen aan het gekozen project,
hoe meer impact voor een betere wereld:
maw
alle partijen met een hart hebben de zelfde belangen !

Meer info