onze favoriete verzekeringsmaatschappijen Deze parels zijn toegankelijk via

Hoe werken we?

Door de marktomstandigheden (lage rentevoeten en dus mogelijks een risicovolle omgeving voor obligaties igv een plotse stijging van de rentes) zoeken wij naar parels die niet/minder gevoelig zijn aan fluctuaties in rentes.

De parels kunnen individueel aangeboden/geadviseerd worden of via – extern beheerde – profielportefeuilles.

L.T. Funds

Een Zwitserse beleggingsadviseur met een geweldige trackrecord in Europese aandelen sinds 1999.
Een uitgesproken langetermijnbelegger obv fundamentele analyse, een geconcentreerde portefeuille en een echte  buy and hold strategi (met een rotatie van amper 8% per jaar).
Konsistentie en betrouwbaarheid zijn hier de basis voor de prima beleggingsresultaten: het basisfonds klopt de MSCI Europe Total Return met de regelmaat van een Zwitserse klok.
Maar sinds 2013 is er ook een variant met minder volatiliteit voor de belegger met een iets kortere beleggingshorizon (of met een lager risicoprofiel).

L.T. Funds werkt onder de vlag van Banque Degroof Petercam Institttuionnelle Lux.

Vector A.M.

Een Vlaams team onder Luxemburgse vlag met een overtuigende trackrecord in kwantitatief beheer sinds 2001, gericht op internationale aandelen.
Een actief beheer obv zelf ontwikkelde waarderingsmodellen leidend tot een goed gespreide portefeuille over 80 aandelen wereldwijd.

Veertien op vijftien jaar beter dan de concurrentie met het vlaggeschip (Navigator) maar ) sinds einde 2010 ook een defensievere variant met een flexibele indekking (Flexible) voor de belegger met een iets kortere beleggingshorizon (of met een lager risicoprofiel).

Recent onderscheiden met verschillende awards.

Patronale Life

Dit is een Zwitserse  beheerder die een zeer succesvol kwantitatief selectiemodel van aandelen heeft ontwikkeld.

Dit beheer

  • koppelt een mooi rendement aan een sterke risicobeheersing
  • is toepasbaar op alle grote regio’s (Europa, VS, Emerging Markets en internationaal)
  • legt de nadruk op een grote spreiding

Verschillende fondsen werden reeds internationaal onderscheiden en toch is RAM nog relatief onbekend in België en Luxemburg.

Zij beheren een aantal pure aandelenfondsen (voor de dynamische beleggers) maar ook een aantal marktneutrale long/short aandelenfondsen (voor neutrale en evenwichtige beleggers). Gezien de evolutie op de markten hebben wij een lichte voorkeur voor hun long/short aandelenfondsen die kunnen verrassen in moeilijke markten.

> 4.500.000.000 $ aan activa onder beheer.

Wij kunnen u – direct of indirect – toegang geven tot het beheer van RAM via Patronale Life of via Monarch Assurance.

Blackwall Capital Investment

Het Trium Blackwall Europe Long/Short Fund is een defensief absolute return fonds zonder enige hefboom dat beheerd wordt door Thomas Karlovits en zijn team. De meeste teamleden waren erg succesvolle analisten/researchers bij Keppler Cheuvreux.

De beheerder zoekt binnen Europa naar belangrijke onder- en overwaarderingen van small en midcaps obv een doorgedreven fundamentele analyse: gezond verstand, discipline en een dosis onconventioneel denken (in de stijl van Warren Buffett) zijn de basis om op middellange termijn een mooi rendement te halen , maar om op korte termijn de risico’s sterk te beperken.

Dit fonds is een mooi alternatief voor de intelligente evenwichtige belegger die vreest dat obligaties minder veilig  zouden kunnen blijken in de komende jaren.

Wij kunnen u – direct of indirect – toegang geven tot het beheer van RAM via Patronale Life of via Monarch Assurance.

Progressive Capital Partners

Dit Zwitserse platform tracht rendement te halen uit trends op alle mogelijke markten (valuta, aandelen, obligaties, grondstoffen): zowel uit stijgende als uit dalende trends.
Daardoor is het hen mogelijk om in dalende markten ook  eventueel een positief rendement te behalen.

PCP is gespecialiseerd in het vinden van goede trendfollowers (Transtrend, Ekamos …) en bouwt daar eigen fondsen op, vaak door toevoeging van een extra hefboom en beschikbaar in alle mogelijke wereldmunten.
Deze beheerder heeft grote meerwaarde in tijden met duidelijke trends (zoals 2008) maar richt zich op beleggers met een hoger risicoprofiel en met een  langetermijnhorizon.